Штамп.Монитор,Тастат.Маус,ТВ-QUADRO,TOMPSON,QART,ТВ-GRUMDING,ТВ-QUADRO,ТВ-FAVORIT,компјутер-кукиште - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 Штампач кол.1,Монитор кол.3,Тастатури кол.2Маус кол.3,ТВ-QUADRO кол.3,ТВ-TOMPSON кол.1,ТВ-QART-ОБИЧЕН кол.1,Штампач кол.1Монитор кол.4,Тастатури кол.2,Маус кол.1,ТВ-GRUMDING кол.1,ТВ-QUADRO кол.2,ТВ-FAVORIT кол.1,компјутер-кукиште кол.7

Разгледување секој работен ден од 9ч до 16ч на ул.Железничка бб Неготино Центар за запленети движни предмети

▼ Повеќе

Постигната цена: МКД


Понуда