ФОРД - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ FORD бр. шас. WFOAXXGAASUU80435 бр. рег. BT-272-RE произ. 1993  место на разгледување  во кругот на ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ДЕМИР ХИСАР ул. БИТОЛСКА ББ од 11,00 до 13,00 часот на 14.03.2018 год.

Постигната цена: МКД


Понуда