ФОРД - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ FORD бр. шас. WFOAXXGAASUU80435 бр. рег. BT-272-RE произ. 1993  место на разгледување секој работен ден во кругот на ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ДЕМИР ХИСАР ул. БИТОЛСКА ББ од 11,00 до 13,00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда