ЗАСТАВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ YUGO бр. шас. VX1145A0000960672 BT-380-RA год. произ. 1990 место на разгледување секој работен ден во ДЕМИР ХИСАР на ул. БИТОЛСКА ББ во кругот на ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ од 11,00 до 13,00 часот.

Постигната цена: МКД - Овој производ е продаден.


Понуда