ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА BOCH GWS-22-230 HJ ПАРЧИЊА(2) МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА  ББ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 09.00 ДО16.00 ЧАСОТ.

Постигната цена: МКД


Понуда