ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ    МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН  ОД 10,00 ДО 14,00 ЧАСОТ


Понуда