ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР (КУЌИШТЕ) МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА  ББ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 10,00 ДО 14,00 ЧАСОТ

This product is sold.


Понуда