ВЕНТИЛАТОРИ - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ВЕНТИЛАТОРИ(2)FANCOILER FERRDLI МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 10,00 ДО14,00 ЧАСОТ


Понуда