НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01-Количина 87

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Постигната цена: МКД


Понуда