Машина за дупчење во сите правци - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, тип HBM20-B, фабрички број 1116, 1999 година

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Постигната цена: МКД


Понуда