ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 година

Разгледување:

Ул. 11 Октомври бр. 27 Скопје-Центар, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Постигната цена: МКД


Понуда