СТАН - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


СТАН НА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 3 ВЛЕЗ ЛА КАТ 2 БР. 3 СО ПОВР. 122 М2 ПОМ. ПРОСТОРИИ 8 М2 ЗАВЕДЕНИ ВО КП 2651/1 ИЛ БР. 100836 МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ДАДЕНАТА АДРЕСА ОД 09.00 ДО 16.00 ЧАСОТ НА 14.12.2018 Г. КОНТАКТ ЛИЦЕ БАДАЛОСКИ МИРЧЕ ТЕЛ. 076 464 182

Постигната цена: МКД


Понуда