Д.П,Бр. на зг.1,намена Б4,влез3.кат ПР ДП.ИЛ 31799 24м2,КП 6793/0.КО ШТИП - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Деловни простории,Број на зграда 1,намена Б4,влез3.кат ПР,намена на посебен дел од зграда ДП.ИЛ 31799 24м2,КП 6793/0.КО ШТИП-5

Разгледување секој работен ден од 09  до 16 часот, ул.Ванчо Прке бб Штип

Постигната цена: МКД


Понуда