Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,ИЛ 1458,1800,64м2,КП 2405,МВ Топлички рид,КО Истибања - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,ИЛ 1458,1800,64м2,КП 2405,МВ Топлички рид,КО Истибања,Виница

Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот во Место  Викано Топлички рид, Истибања ,Виница

Постигната цена: МКД


Понуда