Компјутер кукиште бр..2,ТВ- RUNDING бр 3,ТВ-BEKO бр.1,TB – QADRO бр.1 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГРУПА 16:

Компјутер кукиште бр.2,ТВ- GRUNDING  бр 3,ТВ-BEKO  бр.1,TB – QADRO   бр.1 

Разгледување : Секој работен ден од 09  до 16 ч  во Неготино, Центар за запленети движни ствари  ,ул.Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда