Компјутер кукиште бр.1,TB – QUDRO бр.2,TB – FAVORIT бр.1 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГРУПА 17:

Компјутер кукиште  бр.1,TB – QUDRO   бр.2,TB – FAVORIT   бр.1

Разгледување : Секој работен ден од 09  до 16 ч  во Неготино, Центар за запленети движни ствари  ,ул.Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда