TB – VIVAX бр.2,TB – FUEGO бр.2 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГРУПА 18:

TB – VIVAX   бр.2,TB – FUEGO   бр.2

Разгледување : Секој работен ден од 09  до 16 ч  во Неготино, Центар за запленети движни ствари  ,ул.Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда