ФИАТ - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ FIAT  DUCATO  230L   РЕГ. ТАБЛ. OH-461-BR  ГОД. ПРОИЗ. 1997     МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ВО ОХРИД НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 103 ОД 09.00 ДО 16.00 ЧАСОТ


Понуда