Машина - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Кантарица-Машина за кантирање иверица,марка EURO 2000/3, број на мотор CIMER-JC40004BAA,сериски број JZA40P7BAA, година на производство 2002

Разгледување ул.Андон Шуруков бр.46 Велес секој работен ден од 10 до 14 часот


Понуда