Машина шприц , Плоча за шпиц машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Машина  шприц  , Плоча за шпиц машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9  Разгледување ;Секој работен ден на ул.Св.Јоаким  Осоговски бр.7, Крива  Паланка  од 09ч до 16ч

Постигната цена: МКД


Понуда