Комјутер-Кукиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група 13:

Компјутер- кукиште ,Монитор ,Тастатура и Маус  бр.1TB – FILIPS   бр.2 ТВ-  VIVAX  бр.1 ТВ-  NEO  бр.1

Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда