Комјутер-Кукиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група 15 :

Компјутер кукиште  бр..2ТВ- QART  бр 1 

ТВ-TOMPSON бр. 2TB – QADRO   бр.2 

ТВ-BEKO  бр.1

Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда