Комјутер-Кукиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група 16 :

Компјутер кукиште  бр..2 ТВ- GRUNDING  бр 3 ТВ-BEKO  бр.1 TB – QADRO   бр.1 

 Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда