Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група  18 :

TB – VIVAX   бр.2 TB – FUEGO   бр.2 

 Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

 

Постигната цена: МКД


Понуда