Машини - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Градежна машина Ровокопач, марка KOMATSU PC 210

Разгледување:С. Мажучиште/ 13.12-14.12.2018 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда