Возило - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Товарно моторно возило,марка MAN,год.на производство 2004.Бр. на шасија WMAL73ZZ54Y130040,бр. на мотор 155063251SP2B1

Место, датум и час на разгледување

Центар за запленети предмети

ул. Железничка бб

Секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда