МАШИНА - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


МАШИНА ЗА КОПИРАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ НА ТЕКСТИЛ НАСКУАТЕК МП 4500 АФИЦИО СУПЕР Г 3 МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НА УЈП   НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОД 9.00 ДО 16.00 ЧАСОТ

This product is sold.


Понуда