Апаратура за обликување на тело - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Апаратура за обликување на тело s/n BFSO5235, производител Италија 2009 година

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.


Понуда