Возило - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Товарно моторно возило, IVECO, година на производство 2001. Рег. Таблица PP 1649 AD.

Разгледување:С. Мажучиште/ 15.02.2019 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда