Возило - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Приклучно GORICA, година на производство 1975. Рег. Таблица PP 8593 AB.

Разгледување:С. Мажучиште/ 15.02.2019 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда