Возило - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Товарно моторно возило, FAP,тип 1314,произведено 1982 година, бр. на шасија 89345 Рег. Таблица PP 731 BP

Разгледување:С. Мажучиште/ 15.02.2019 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда