Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ТВ - LG бр.2,TB -SONY бр.1,

ТВ - FUEGO бр. 1,TB - SAMSUNG бр.1

Разгледување :  

Секој работен ден од 09-16 часот во Центар за запленети предмети, ул.Железничка бб  , Неготино

Постигната цена: МКД


Понуда