Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција

Разгледување:Секој работен ден од 09-15 часотво РудникСилекс Неметали ,место викано Црн Врв Кратово

Постигната цена: МКД


Понуда