Компјутер-Куќиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група 17: 

Компјутер куќиште бр.1,TB –QUDRO   бр.2,TB – FAVORIT   бр.1 

Разгледување : Секој работен ден од 09-16 часот во Центар за запленети предмети, ул.Железничка бб  , Неготино

Постигната цена: МКД


Понуда