ЗАСТАВА - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ТМВ  ЗАСТАВА ТИП 80.10 ШАСИЈА БР. 032525 МОТОР БР. 621160 МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 09.00 ДО16.00 ЧАСОТ


Понуда