КАЛАП ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКА - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


КАЛАП ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКА ЗА П-ВО НА ЧАШКА ОД 100 мм ПРОИЗВЕДЕН 2009 (ПРОИЗВОДИТЕЛ ЛОНОВСКИ) МЕСТО ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО ОД 09,00 ДО 16,00 ЧАСОТ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН.


Понуда