КАЛАП ЗА ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


КАЛАП ЗА ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИЧЕН ЦИЛИНДЕР МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НЕГОТИНО ОД 09,00 ДО 16,00 ЧАСОТ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН.


Понуда