ПРИНТЕР - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПРИНТЕР ЛАБЕЛИ МАШИНА КАТЕР ПИКА 104 ВАЛЕНТИН МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НА УЈП   НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ОД 9.00 ДО 16.00 ЧАСОТ


Понуда