Работна машина БУШАЛИЦА ,произведеноа 2011, модел DRC 100 , тип CRAWLER , Потекло Турција - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Работна машина БУШАЛИЦА   со сериски број 2011321 ,произведеноа 2011, модел DRC 100 , тип  CRAWLER , Потекло Турција  .

Разгледување:Во Рудник Силекс Неметали ,место викано ЦРН ВРВ  Кратово , на ден 17.07..2019 ден од 09 до 15ч

Постигната цена: МКД


Понуда