Компресор за воздух - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Компресор за воздух AIR COMPRESSOR

Разгледување: Центар за запленети предмети ул. „Железничка“ бб Неготино / Секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда