опрема - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Опрема- Компресор, SCREM COMPRESSOR, Година на производство 2008

Разгледување: на Ул Крушевски пат бб-Прилеп на 18/07/2019 год од 10:00 до 14:00 часот 

Постигната цена: МКД


Понуда