ПРЕСА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА ГОДИНА П-ВО 1985 РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ДОО МИНК НА УЛ. 15 ТИ КОРПУС БР. 75 ОХРИД ОД 10.00 ДО 12.00 ЧАСОТ НА ДЕН 15-10-2019 Г.

Постигната цена: МКД


Понуда