Теглач - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Теглач со седло MAN, година на производство 2000. Рег. Таблица PP 5039 AB, бр. на шасија WMAT32ZZZ1M310891 

Разгледување С. Мажучиште, Прилеп, 16.01.2020 година од 10:00 до 14:00 часот


Понуда