Гредер - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГРЕДЕР FAUN-FRISHS B.40300

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 1980

Гредерот е неисправен

Постигната цена: МКД


Понуда