недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

 

НИВА.КП 1377, класа 6, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 485.07м²

 

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда