недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 2117,класа 3  место викано ПРЕВОД, KO НЕГОРЦИ, ИЛ 1126, со површина од 3200.54м²

Постигната цена: МКД


Понуда