Вид на продажба


Електронска јавна аукција (17)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3 (15)
01/19 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-7 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/7 (1)
01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/67 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 10,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 14: Компјутер куќиште бр.2,ТВ- QART  бр3 Разгл...

Електронска јавна аукција
Цена: 10,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 13: Компјутер- куќиште,Монитор ,Тастатура и Мау...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 12: Компјутер куќиште бр.1,ТВ- QART  бр.1,ТВ-ST - SONY...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 11: Компјутер куќиште бр.1,ТВ- QART  бр.1,ТВ-ST -HOMI ...

Електронска јавна аукција
Цена: 12,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 10: Компјутер куќиште бр.2,ТВ- QART бр.2 ТВ-FUEGO  бр...

Електронска јавна аукција
Цена: 20,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 9: Компјутер куќиште бр.1ТВ- FILIPS  бр.4,ТВ GRUNDING &...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list