Продажба


Јавна аукција


11/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-5 (2)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-9 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-1 (18)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 9,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група:12Компјутер кукиште  бр.1ТВ- QART  бр.1ТВ-ST -HOMI бр...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 11:Компјутер кукиште  бр.1ТВ- QART  бр.1 ТВ-ST -HO...

Електронска јавна аукција
Цена: 19,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 10:Компјутер кукиште  бр.2ТВ- QART бр.2 ТВ-FUEGO  бр....

Електронска јавна аукција
Цена: 27,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 9:Компјутер кукиште  бр.1 ТВ- FILIPS  бр..4ТВ GRUN...

Електронска јавна аукција
Цена: 15,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 8:Компјутер кукиште  бр..2 TB – FILIPS   бр...

Електронска јавна аукција
Цена: 16,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 7:Компјутер кукиште  бр..2МАУС  бр.1ТАСТАТУРА ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list