Вид на продажба


Електронска јавна аукција (20)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-2 (17)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10/1 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 26,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 6: ТВ- FILIPS  бр..2ТВ- QART  бр..1ТВ- BEKO   бр.2TB...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште

Група 5:  Компјутер кукиште  бр..1Разгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Телевизори

Група 4: ТВ- QART  бр..2Разгледување:Секој работен ден...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште

ГРУПА 3 :  Компјутер-Кукиштебр.1Разгледување:Секој ра...

Електронска јавна аукција
Цена: 19,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 ТВ- BEKO бр...

Група 2: Компјутер кукиште  бр..2 ТВ- BEKO   бр.4Ра...

Електронска јавна аукција
Цена: 28,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.2 ТВ- QUATRO б...

Група 1:   Компјутер кукиште  бр.2 ТВ- QUATRO  бр..3 TB &n...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list