Вид на продажба


Електронска јавна аукција (22)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19 (18)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/60 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 17,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 TB – FILIPS ...

ГРУПА 8:Компјутер кукиште бр.2;TB – FILIPS   бр.2:ТВ-&nbs...

Електронска јавна аукција
Цена: 18,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште ,МАУС,,ТАСТАТУ...

ГРУПА 7:Компјутер кукиште  бр.2;МАУС  бр.1ТАСТАТУРА ...

Електронска јавна аукција
Цена: 29,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ, Комјутер кукиште

ГРУПА 6:ТВ- FILIPS бр.2 ТВ- QART бр.1 ТВ- BEKO бр.2 TB – HUNDAI -неиспр...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 5 :Компјутер кукиште  бр.1Разгледување: Секо...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ- QART бр..2

ГРУПА 4 :ТВ- QART  бр.2Разгледување: Секој работен ден...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 3 :Компјутер кукиште бр.1Разгледување: Секој рабо...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list