Вид на продажба


Електронска јавна аукција (34)
Слободна (комерцијална) продажба (5)


Продажба


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/5 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/12 (12)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/21 (5)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/5 (10)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/11 (4)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/22 (5)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 4,267 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА ISKRA PROFESIONAL МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ В...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,621 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА BOCH-PKC.S-4 И МЕТАБО ПАРЧИЊА(2)СЕКОЈ Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 10,178 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА BOCH-AKE-30 S ПАРЧИЊА(4) МЕСТО НА РАЗГЛ...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,450 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН

МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН МАЛА  (1ОТКАЧЕН БУБАЊ)ПАРЧИЊА(2)МЕС...

Електронска јавна аукција
Цена: 118,279 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ ПАРЧИЊА(229)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР НА НОГАЛКИ БЕЛИЈА-ЖОЛТ И ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list