Продажба


Јавна аукција


20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-2 (1)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/4 (2)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/4 (6)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27/4 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-6/1-2/1-3 (7)
20/РД Тетово заклучок бр.26-9/4583-Т20  (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/7 (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/24 (3)
20/РД Тетово заклучок бр.2619/8203-Т/9 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/259 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/260 (1)
20/2017 ДГДО Заклучок бр. 25-5010/1 од 04.12.2017 година  (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/261 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/262 (22)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/263 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/264 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/265 (3)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/266 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/267 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/268 (4)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/269 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/270 (1)
20/17 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/22 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 97,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Парен котел на течно гориво/дизел, марка RADIALAND/ тип А100, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 81,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771310, Година на произво...

Електронска јавна аукција
Цена: 81,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771309, Година на произво...

Електронска јавна аукција
Цена: 283,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Машина за окројување на картон, ISTO-EAD-SLIVEN, Сериски број 0...

Електронска јавна аукција
Цена: 243,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Машина за окројување на картон SERI , тип M 2200,Сериски бро...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,701,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Машина

Солтер во две бои SERI, тип MS 2200 ,Сериски број 112207 , Година ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list