Продажба


Јавна аукција


20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-2 (1)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/4 (2)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/4 (6)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27/4 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-6/1-2/1-3 (7)
20/РД Тетово заклучок бр.26-9/4583-Т20  (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/7 (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/24 (3)
20/РД Тетово заклучок бр.2619/8203-Т/9 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/259 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/260 (1)
20/2017 ДГДО Заклучок бр. 25-5010/1 од 04.12.2017 година  (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/261 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/262 (22)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/263 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/264 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/265 (3)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/266 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/267 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/268 (4)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/269 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/270 (1)
20/17 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/22 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,050,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

КРАН

КРАН ДИГАЛКА ОМЕГА МОД. 20&Н (ШАСИЈА)СЕРИЈА А500427.62 НЕРЕ...

Електронска јавна аукција
Цена: 686,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА BLUMHART БР. НА ШАСИЈА 181824 РЕГ.ОЗН. BT-242-DH ГОД. ПРОИЗ...

Електронска јавна аукција
Цена: 644,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА UTVA БР. НА ШАСИЈА 10813 РЕГ. ОЗН. BT-262-DH ГОД. ПРОИЗ. 19...

Електронска јавна аукција
Цена: 812,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI БР. НА ШАСИЈА ZB3783105TPS26515 РЕГ.ОЗН. BT-140-DG ГОД. П...

Електронска јавна аукција
Цена: 903,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI   БР. НА ШАСИЈА   ZB3793105TPS28275 РЕГ. ОЗН. ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list